Oferta

Wywrotnice samochodowe najczesciej stosowane są w zakładach zbożowych, w których modernizacja koszy przyjęciowych powiązana jest z usprawnieniem rozładunku przyjmowanego materiału. Rozładunek następuje poprzez podniesienie jednostronne pojazdu za pomocą siłowników hydraulicznych zasilanych układem hydrauliki siłowej. Liczba zastosowanych siłowników jest uzalezniona od wersji wywrotnicy, a dokładnie jej długości oraz udźwigu. Nowatorskie rozwiązanie zasilacza hydraulicznego pozwala na poziomy ruch platformy niezależnie od rozłożenia obciążenia. Za jej pomocą można dokonywać rozładunku pojazdów o cieżarze całkowitym nawet do 60 ton i o różnych rozstawach osi. Oferowana wywrotnica charakteryzuje się bardzo prosta obsługą, szybką gotowością do pracy, a jej sterowanie odbywa się z dowolnego miejsca za pomocą przewodowej kasety sterującej. Szczególną uwagę położono na zachowanie wymogów bezpieczenstwa i w tym zakresie zastosowano szereg zabezpieczeń:

 • przed niezamierzonym opuszczeniem podestu najazdowego np. w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • zastosowanie zasilacza hydraulicznego umożliwiajacego utrzymanie poziomu podniesionego pomostu, nawet w przypadku nierównomiernie rozłożonego obciążenia
 • wyłączniki krańcowe ograniczajęce wysokość podniesienia pomostu
 • zastosowanie atestowanych materiałów konstrukcyjnych
Podstawowe dane techniczne wywrotnicy samochodowej (standard):
 • długość pomostu najazdowego 16000 mm
 • szerokość pomostu najazdowego 850 mm
 • ciężar całkowity pojazdu - 60 ton
 • pomost zamocowany na czterech siłownikach hydraulicznych
 • zasilanie układem hydraulicznym z zastosowaniem zasilacza z pompą dwustrumieniową, wyposażonego w dzielnik strumienia cieczy roboczej oraz siłowników hydraulicznych z zaworami zwrotnymi.
 • nominalne ciśnienie pracy pompy 16 MPa
 • pojemność nominalna zbiornika zasilacza V=160 dm3
 • maksymalny poziom głośności 85 dBA
 • moc zainstalowana - 15 KW


Realizacja zamówienia w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy. Po stronie zamawiającego spoczywa obowiązek wykonania kanału betonowego pod wywrotnice według dostarczonego projektu oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego. Na przedmiot zamówienia udzielam 12 miesięcznej gwarancji oraz zapewniam serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Lista referencyjna:

1) „Przedsiebiorstwo Rolno-Spożywcze” w Kałdusie
2) „Zakłady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego Sp. z o.o.„ w Kruszwicy – 2 szt.
3) „Zakłady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego Sp. z o. o„ w Strzelnie
4) „Eg Pasz.” w Luszkowie
5) „Zakłady Młynarskie PZZ Sp. z o.o.” w Świeciu
6) „DROBEX-PASZ” w Makowiskach