Oferta

Wywrotnice do naczep wykorzystywane są do rozładunku kontenerów zawierających materiały sypkie. Rozładunek polega na podniesieniu rampy rozładowczej na której znajduje się naczepa wraz z kontenerem. Do tego celu wykorzystywany jest odpowiednio dobrany układ hydrauliczny. Szczególną uwagę położono na zachowanie wymogów bezpieczenstwa i w tym zakresie zastosowano szereg zabezpieczeń:

 • przed niezamierzonym opuszczeniem rampy np. w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • zastosowanie zasilacza hydraulicznego umożliwiajacego utrzymanie poziomu podniesionego rampy, nawet w przypadku nierównomiernie rozłożonego obciążenia
 • wyłączniki krańcowe ograniczajęce wysokość podniesienia pomostu
 • zastosowanie atestowanych materiałów konstrukcyjnych

Podstawowe dane techniczne wywrotnicy do naczep (standard):
 • długość pomostu najazdowego do 12000 mm
 • szerokość pomostu najazdowego 3000 mm
 • udźwig 40 ton
 • rampa zamocowana na dwóch siłownikach hydraulicznych
 • zasilanie układem hydraulicznym z zastosowaniem zasilacza z pompą dwustrumieniową, wyposażonego w dzielnik strumienia cieczy roboczej oraz siłowników hydraulicznych z zaworami zwrotnymi.
 • nominalne ciśnienie pracy pompy 16 MPa
 • pojemność nominalna zbiornika zasilacza V=160 dm3
 • maksymalny poziom głośności 85 dBA
 • moc zainstalowana - 15 KW


Realizacja zamówienia w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy. Po stronie zamawiającego spoczywa obowiązek wykonania kanału betonowego pod wywrotnice według dostarczonego projektu oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego. Na przedmiot zamówienia udzielamy 12 miesięcznej gwarancji oraz zapewniam serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Lista referencyjna:

1) „Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.” Swadzim